William Tintinger Attorney / Prokureur

Giving sound and effective legal advice and rendering professional legal services since 1996
 • ALL HIGH COURT LITIGATION INCLUDING DIVORCES, CUSTODY MATTERS, CIVIL AND COMMERCIAL LITIGATION
 • APPLICATIONS FOR LIQUIDATION, SEQUESTRATION AND REHABILITATION
 • WILLS AND TESTAMENTS
 • DEBT COLLECTION
 • DRAFTING OF ALL CONTRACTS AND AGREEMENTS
 • COMMERCIAL
 • ALLE HOë HOF LITIGASIE, INSLUITENDE EGSKEIDINGS, BEHEER EN TOESIG AANSOEKE, SIVIELE EN KOMMERSIëLE LITIGASIE
 • AANSOEKE VIR BOEDELOORGAWE, SEKWESTRASIE EN REHABILITASIE
 • TESTAMENTE
 • OPSTEL VAN ALLE KONTRAKTE EN OOREENKOMSTE
 • SKULDINVORDERING
 • KOMMERSIëEL